Diferenciální rovnice průhybové čáry 2 | 10/11 Ohyb | Pružnost a pevnost | Onlineschool.cz

Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

Dva nové typy okrajových podmínek se objeví v tomto videu na diferenciální rovnici průhybové čáry. Doteď jsme byli zvyklí pouze na to, že okrajové podmínky určujeme pouze z vazeb. V minulém videu to bylo vetknutí, ve kterém byl nulový posuv i natočení.

Zde se podíváme na nosník uchycený v rotační vazbě a podpoře ohýbaný osamělou silou. Protože musíme na prut rozřezat na dvě oblasti, abychom získali rovnice ohybového momentu, dvojnásobnou integrací těchto dvou oblastí získáme 4´čtyři rovnice se čtyřmi integračními konstantami.

Okrajové podmínky nutné k jejich vyřešení můžeme částečně získat z vazeb. Víme, že v podpoře i v rotační vazbě je nulový průhyb. Potřebujeme ale získat ještě dvě další podmínky.

Ty stanovíme na hranicích oblastí, protože zde musí být zachována hladkost a spojitost prutu. Proto musí být průhyb v bodě na hranici stejný jak podle první, tak podle druhé sady rovnic a to samé platí pro natočení.

Nutno připomenout, že máme několik způsobů kótování pro rovnice ohybového momentu, které se nám přenáší do rovnice průhybové čáry. V tomto videu si projedeme globální kótovací systém, kdy nula pro x je stále v jednom místě.

Toto video najdeš také na webu Onlineschool.cz na https://onlineschool.cz/pruznost-pevn...

Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! https://www.youtube.com/c/onlineschoo...

Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: https://www.facebook.com/onlineschoolcz

Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na https://www.onlineschool.cz

Diskuze