Oxidační číslo - jak určit oxidační čísla u anorganických i organických molekul

Autor: Olinium
Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

Oxidační číslo je zdánlivý náboj, který je přítomný na atomu, pokud bychom přiřadili vazebné elektrony tomu prvku, který má vyšší elektronegativitu.
Přestože nás v chemii obecně zajímá, jestli probíhá oxidace a redukce a ne nutně konkrétní hodnota, určení oxidačních čísel nám pomůže např. při vyčíslování redoxních rovnic nebo při určení názvu sloučeniny.

Sledujte můj instagram pro zajímavosti a opakování z chemie https://www.instagram.com/oliniumchem...

Diskuze