Přijímačky nanečisto (SŠ) z ČJ - Chybný tvar slova

Autor: Edufix. cz
Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

Další videa včetně zadání testu najdeš na: https://bit.ly/2DLfO4X ► Kurzy tě kompletně připraví na přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia z českého jazyka. V kurzu získáš zadání testu na procvičení, možnost zaslat nám jej k vyhodnocení a videolekce s vysvětlením všech otázek z testu. Ke všem materiálům budeš mít přístup po celý rok. ► Testy obsahují různé typy otázek ze všech témat dle požadavků Cermatu: • pravidla českého pravopisu • slovní zásoba, tvoření slov • skladba • tvarosloví • porozumění textu • slohová výchova • literární výchova ► Navštiv náš web a Facebook stránku Web • https://www.edufix.cz/ Facebook • https://www.facebook.com/edufix.cz/

Diskuze