Vyšetřování průběhu funkce

Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

http://www.mathematicator.com

Odkaz na kurz Vyšetřování průběhu funkce: http://mathematicator.com/index.php?p...

V dnešním videu si ukážeme, jak se vyšetřuje průběh funkce.
1) Určíme definiční obor
2) Zjistíme zda je funkce sudá, lichá nebo periodická
3) Určíme limity v krajních bodech definičního oboru
4) Určíme průsečíky se souřadnými osami
5) Zjistíme, jestli má funkce asymptoty
6) Z první derivace určíme kde je funkce rostoucí a kde klesající, a kde má extrémy
7) Z druhé derivace určíme intervaly konvexnosti a konkávnosti a inflexní body
8) Nakreslíme graf

Diskuze