Rozbor díla: Odysseia (Homér)

Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

Mluvící hlavy FF UK k maturitě. Hovoří Sylva Fischerová u ÚŘLS FF UK.

Mluvící hlavy FF je projekt, v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odpovídají na maturitní otázky. Jsou určeny nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.

Webové stránky projektu: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakul...
Webové stránky Filozofické fakulty: http://www.ff.cuni.cz
Profil Mgr. Fischerové: http://urls2.ff.cuni.cz/uploads/curri...

Diskuze