Zánik Západořímské říše

Autor: Dějiny
Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

Pád Západořímské říše bývá často popisován tak, že roku 476 sesadil germánský náčelník Odoaker posledního císaře Romula Augustula a tím zanikla Západořímská říše a skončil starověk. Tento zjednodušující výklad však neodpovídá skutečnosti. Jednalo se o dlouhý a postupný proces.

Zdroje:
Roger COLLINS, Evropa raného středověku 300–1000, Praha 2005.
Michael GRANT, Dějiny antického Říma, Praha 2010.

Diskuze