CHÉMIA 8.roc, Ionizácia hydroxidov a pH

Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

pH zásaditých roztokov, ionizácia hydroxidov
Hydroxid je zásaditá látka, vo vodnom roztoku odštiepi hydroxidový anión OH-. Čím má roztok hydroxidu vyššie pH, tým je to silnejšia zásada a tým silnejšia žieravina.

Diskuze