CHÉMIA 8.roc., Názov hydroxidu zo vzorca

Přidáno uživatelem: Naučná Videa
0 CZ Titulky

Ako určiť, ktorá zlúčenina je hydroxid a ako vytvoriť jej názov
Ak je vzorci vpravo OH alebo (OH) je to hydroxid.
1. Doplním oxidačné číslo na pravú stranu vzorca
2. Vypočítam náboj na pravej strane
3. Určím náboj na ľavej strane - podľa náboja na pravej strane. Náboje sa okrem znamienka rovnajú
4. Určím oxidačné číslo na ľavej strane. Pri hydroxidoch sa rovná náboju ľavej strany.
5. Podľa oxidačného čísla určím príponu a názov.

Diskuze