Nalezeno 8 videí odpovídající tagu "stream".

LIVE: Oxidační číslo a názvosloví binárních sloučenin

Určení oxidačního čísla není složité. Stačí znát pár pravidel nebo strukturu sloučeniny. Kompletní playlist s anorganický...

LIVE: Periodická tabulka prvků je geniální

Co všechno dokážeme z periodické tabulky vyčíst? Proč byl Mendělejev génius? Elektronegativita, elektronová afinita, veli...

LIVE: Interakce mezi molekulami

Mezi interakce řadíme vodíkové můstky, van der Waalsovy interakce nebo třeba Londonovy síly. Na vše se podíváme v tomto s...

LIVE: Chemické vazby

Kovalentní vazby dělíme na nepolární, polární a řekněme i iontové, dále existují kovové a koordinačně kovalentní vazby. M...

LIVE: Hybridizace vysvětluje tvary molekul

Samé šipky a čtverečky na první pohled nedávají smysl, ale já se vám ho tam pokusím najít. Kolik a jakých vazeb mohou prv...

LIVE: Jak poznat vlastnosti prvků z elektronové konfigurace

Samé šipky a čtverečky na první pohled nedávají smysl, ale já se vám ho tam pokusím najít. Proč prvky mají určitá oxidačn...

LIVE: Orbitaly, kvantová čísla a elektony

Orbital je místo s největší pravděpodobností výskytu elektronu. Pravděpodobnost je záležitost matematická, jak si to ale ...

LIVE: Základy chemie

První stream - z čeho se skládá atom a jak to ovlivňuje chemické a fyzikální vlastnosti.Ve videu jsem se rozpovídala o ro...