Nalezeno 6 videí odpovídající tagu "plyn".

Lavalova dýza | 4/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

Při proudění par už se nemůžeme spoléhat na vzorce z proudění ideálních plynů. Budeme zde používat h-s diagram pro odečít...

Proudění par | 3/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

Při proudění par už se nemůžeme spoléhat na vzorce z proudění ideálních plynů. Budeme zde používat h-s diagram pro odečít...

Proudění ideálních plynů | 2/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

Při počítání proudění ideálního plynu se můžeme odpíchnout od rovnic ideálního plynu a určit si výtokovou rychlost a hmot...

Úvod do proudění | 1/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

V tomto videu ti ukážu rovnice a principy, podle kterých proudění plyny a páry z místa vyššího tlaku do místa o nižším tl...