Nalezeno 142 videí odpovídající tagu "chemie".

Profesor Antonín Holý - "zapomenutý" klenot české chemie

Že je česká věda na nic? Jen kvůli lidem, co neví co naši vědci udělali. A proto vám představuji legendu české chemie, pr...

Oxidační číslo - jak určit oxidační čísla u anorganických i organických molekul

Oxidační číslo je zdánlivý náboj, který je přítomný na atomu, pokud bychom přiřadili vazebné elektrony tomu prvku, který ...

CHÉMIA 8.roc, Ionizácia hydroxidov a pH

pH zásaditých roztokov, ionizácia hydroxidovHydroxid je zásaditá látka, vo vodnom roztoku odštiepi hydroxidový anión OH-....

Doc. Jan Petr: Pokud uvažujete o vědě, jeďte na skutečný postdoc do zahraničí

Doc. Jan Petr vede svou vlastní skupinu na Katedře analytické chemie na UP v Olomouci. Jeho tým se zabývá separačními met...

CHÉMIA 9 roc., Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny: základné informácie

Dotazy 1 - Jak poznat počet elektronů v orbitalu

Snad to pomohlo, kdyby ne, tak seřvat ;) Omlouvám se za šum, bylo to točeno narychlo.

Roksolana „Roxi” Ilnycká: Mitochondrie jsou mé nejoblíbenější organely

Roxi Ilnycka je prezidentka studentského spolku UP Crowd. Jejich hlavním zaměřením je popularizace vědy pro širokou veřej...

Olinium podcasts I: Tomáš Pokorný: Vyvíjíme katalytické nanočástice pro udržitelnou výr...

Podcast a rozhovory o vědě, chemii se zajímavými lidmi. Tomáš Pokorný studuje na MU v Brně materiálovou chemii a je autor...

LIVE: Oxidační číslo a názvosloví binárních sloučenin

Určení oxidačního čísla není složité. Stačí znát pár pravidel nebo strukturu sloučeniny. Kompletní playlist s anorganický...

LIVE: Periodická tabulka prvků je geniální

Co všechno dokážeme z periodické tabulky vyčíst? Proč byl Mendělejev génius? Elektronegativita, elektronová afinita, veli...

CHÉMIA 8.roc., Názov hydroxidu zo vzorca

Ako určiť, ktorá zlúčenina je hydroxid a ako vytvoriť jej názovAk je vzorci vpravo OH alebo (OH) je to hydroxid.1. Doplní...

LIVE: Interakce mezi molekulami

Mezi interakce řadíme vodíkové můstky, van der Waalsovy interakce nebo třeba Londonovy síly. Na vše se podíváme v tomto s...

LIVE: Chemické vazby

Kovalentní vazby dělíme na nepolární, polární a řekněme i iontové, dále existují kovové a koordinačně kovalentní vazby. M...

LIVE: Hybridizace vysvětluje tvary molekul

Samé šipky a čtverečky na první pohled nedávají smysl, ale já se vám ho tam pokusím najít. Kolik a jakých vazeb mohou prv...

LIVE: Jak poznat vlastnosti prvků z elektronové konfigurace

Samé šipky a čtverečky na první pohled nedávají smysl, ale já se vám ho tam pokusím najít. Proč prvky mají určitá oxidačn...

Organická chemie 14 - Halogenderiváty - jen teorie, žádné reakce nebo názvosloví

Všimli jste si někdy, jak si je podobné slovo halogenvodík a halogenderivát....já už teď jo :D

LIVE: Orbitaly, kvantová čísla a elektony

Orbital je místo s největší pravděpodobností výskytu elektronu. Pravděpodobnost je záležitost matematická, jak si to ale ...

LIVE: Základy chemie

První stream - z čeho se skládá atom a jak to ovlivňuje chemické a fyzikální vlastnosti.Ve videu jsem se rozpovídala o ro...

Otrava methanolem vede k oslepnutí, při vyšší dávce je smrtelná

Metabolické produkty methanolu jsou toxické pro člověka. Samotný methanol tedy toxický není, dokud se nezačne v těle meta...