BOHEMIAN TEACHER

CESTA K I. SVĚTOVÉ VÁLCE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

MODERNÍ KOLONIALISMUS

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

HABSBURSKÁ MONARCHIE PO REVOLUCI 1848

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

AMERICKÁ OBČANSKÁ VÁLKA

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

SJEDNOCENÍ ITÁLIE A NĚMECKA

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

POREVOLUČNÍ FRANCIE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

REVOLUCE 1848

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

REVOLUCE VE 20. A 30. LETECH 19. STOLETÍ

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

PONAPOLEONSKÁ EVROPA

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

NAPOLEON BONAPARTE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

ČESKÉ ZEMĚ ZA RUDOLFA II.

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

REFORMACE A PROTIREFORMACE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

INDIÁNSKÉ CIVILIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

RECONQUISTA

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

ČESKÉ ZEMĚ ZA JAGELLONCŮ

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

KRÁLOVSTVÍ DVOJÍHO LIDU

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

HUSITSKÉ REVOLUCE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

ČESKÉ ZEMĚ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

GOTICKÝ SLOH

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

ROMÁNSKÝ SLOH

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

PRVNÍ PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

00:14 = ÚTOK NA POLSKO01:34 = ZIMNÍ VÁLKA02:30 = ÚTOK NA SKANDINÁVII03:18 = ÚTOK NA FRANCII04:14 = BITVA O BRITÁNII05:09 ...

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

SÁMOVA ŘÍŠE

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/

SLOVANÉ

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz/