Petr Curko

8. třída (Př, 52) - Lidská sexualita

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 50) - Vzdušný obal Země

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 49) - Blahodárná voda

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 48) - Půda 2 (půdní typy, péče o půdu)

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 47) - Půda 1 (význam, půdní činitelé)

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 46) - Množství lidí na Zemi

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 45) - Jak člověk měnil svět 2

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 44) - Jak člověk měnil svět 1

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 43) - Vývoj člověka 2

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 42) - Vývoj člověka 1

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 41) - Geologická budoucnost Země

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 40) - Kosmické vlivy

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 39) - Geologický vývoj ČR 2

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 38) - Geologický vývoj ČR 1

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 37) - Třetihory, čtvrtohory

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 36) - Druhohory

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 35) - Prvohory

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída Př, 34 - Vztahy mezi organismy

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 33) - Vývoj života, evoluce

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída Př, 32 - Vznik života na Zemi

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 31) - Prahory, starohory

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 30) - Poznávání Země

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 29) - Důležité suroviny

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 28) - Ložiska

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 27) - Hlavní nerosty 3 (fosforečnany, křemičitany, organické nerosty)

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 26) - Hlavní nerosty 2 (oxidy, uhličitany, sírany)

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 25) - Hlavní nerosty 1 (prvky, sulfidy, halogenidy)

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 24) - Hustota, tvrdost a štěpnost nerostů

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

9. třída (Př, 23) - Optické vlastnosti nerostů

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.

8. třída (Př, 51) - Postnatální vývoj 2 (od školky po dospělost)

Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko.