Marta Takáčová

FYZIKA 6.roc., Výpočet hustoty 6 roč

Príklady na výpočet hustoty, objemu, hmotnosti

FYZIKA 7.roc., Rozdiel teplôt

Záhadné delta t. Ako môže siedmak vypočítať rozdiel teplôt bez znalosti celých čísel.

FYZIKA 7.roc., Vzorec na výpočet tepla + premena jednotiek tepla

Ako vyjadriť jednotlivé veličiny zo vzorca na výpočet tepla a premena jednotiek tepla + "brept" v jednotkách mernej tepel...

FYZIKA 6.roc, Hustota kvapalín

Hustota kvapalín, fyzika 6 ročník ZŠ

CHÉMIA 8.roc, Ionizácia hydroxidov a pH

pH zásaditých roztokov, ionizácia hydroxidovHydroxid je zásaditá látka, vo vodnom roztoku odštiepi hydroxidový anión OH-....

CHÉMIA 9 roc., Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny: základné informácie

CHÉMIA 8.roc., Názov hydroxidu zo vzorca

Ako určiť, ktorá zlúčenina je hydroxid a ako vytvoriť jej názovAk je vzorci vpravo OH alebo (OH) je to hydroxid.1. Doplní...