Onlineschool cz

Videosbírka | (7/7) Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Seznam příkladů a možnost si zakoupit sbírku z Potenciálu, kapacity a elektrických obvodů najdeš na https://goo.gl/iW7cRG...

Sériové obvody s kondenzátorem a rezistorem | 8/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlinesc...

Kondenzátor v sériovém zapojení s rezistorem se po přiložení napětí začne nabíjet. V obvodu po určitou dobu teče elektric...

Kirchhoffovy zákony | 7/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Podíváme se , jak pomocí Kirchoffových zákonů vypočítat proudy a úbytky napětí v obvodech s více smyčkami. Budeme k tomu ...

Zapojování rezistorů 2 - složitější obvody | 6/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlinesch...

Jak vypočítat odpor zapojení, které je složeno z více rezistorů zapojený paralelně i sériově? Základní je myšlenka sdružo...

Zapojování rezistorů 1 - sériově a paralelně | 5/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlines...

V tomto videu se podíváme na sériové a paralelní zapojování rezistorů. Zjistit protékající proud a úbytek napětí na jedno...

Elektrický proud a odpor - Ohmův zákon | 4/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Mějme prostředí s volnými náboji (kov, elektrolyt). Pokud je v bodu A tohoto prostředí jiný potenciál než v bodě B, je me...

Zapojování kondenzátorů | 3/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Konečně osvětlíme noční můru studentů fyziky - zapojení kondenzátorů. Zfoukneme sériové a paralelní zapojení a načneme je...

Kapacita a kondenzátory VŠ | 2/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

Kondenzátory si zde projdeme vysokoškolským přístupem. Odvodíme si pomocí Gaussova zákona elektrostatiky kapacitu deskové...

Kapacita a kondenzátory SŠ | 1/9 Elektrické obvody | Fyzika | Onlineschool.cz

V tomto videu si vysvětlíme princip kondenzátorů a jejich chování v obvodu se zdrojem elektrického napětí. Vysvětlíme si,...

Pohyb v centrálním gravitačním poli | Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz

Dneska se podíváme na kosmické rychlosti a vůbec na to, jak se družice udrží na orbitě Země a nespadnou.Všechny vrhy, kte...

Keplerovy zákony | Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz

Keplerovy zákony se zabývají pohyby vesmírných těles, jako jsou např. planety nebo komety. Velmi přesně platí pro oběh tě...

Tíha a tíhová síla | Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz

Tíhová síla vzniká složením vektorů gravitační síly a odstředivé síly, která je důsledkem rotace planety kolem vlastní os...

Intenzita gravitačního pole | Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz

Vysvětlím ti, co je to intenzita gravitačního pole, jaký je rozdíl mezi tíhovým a gravitačním zrychlením a jaké typy grav...

Pohyb v centrálním gravitačním poli | Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz

Dneska se podíváme na kosmické rychlosti a vůbec na to, jak se družice udrží na orbitě Země a nespadnou.Všechny vrhy, kte...

Keplerovy zákony | Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz

Keplerovy zákony se zabývají pohyby vesmírných těles, jako jsou např. planety nebo komety. Velmi přesně platí pro oběh tě...

Gravitační síla | Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz

Gravitační síla je silové působení mezi dvěma tělesy, které vzniká díky tomu, že tato tělesa mají hmotnost. Dá se říci, ž...

Změny skupenství | 4/5 Termika | Fyzika | Onlineschool.cz

V tomto videu se podíváme ne mechanismy změn mezi pevným, kapalným a plynným skupenstvím a na potřebě tepla pro tyto změn...

Teplotní roztažnost | 5/5 Termika | Fyzika | Onlineschool.cz

V tomto videu se podíváme ne mechanismy změn mezi pevným, kapalným a plynným skupenstvím a na potřebě tepla pro tyto změn...

Změny skupenství | 4/5 Termika | Fyzika | Onlineschool.cz

V tomto videu se podíváme ne mechanismy změn mezi pevným, kapalným a plynným skupenstvím a na potřebě tepla pro tyto změn...

Kalorimetrická rovnice | 3/5 Termika | Fyzika | Onlineschool.cz

Pomocí kalorimetrické rovnice počítáme úlohy, kdy dochází k tepelné výměně mezi dvěma nebo více látkami o různých teplotá...

Celsiova a Kelvinova stupnice | 2/5 Termika | Fyzika | Onlineschool.cz

Za 4 minuty si vysvětlíme, v jak můžou vypadat stupnice, kterých měříme teplot a jaký je vztah mezi stupni Celsia a Kelvi...

Teplo, teplota, měrná tepelná kapacita | 1/5 Termika | Fyzika | Onlineschool.cz

Základní veličiny termiky jsou teplo a teplota. Tato slova denně používáme, ale dnes se podíváme na jejich přesný fyzikál...

Principy strojního kótování | 3/3 Zobrazování | Konstruování | Onlineschool.cz

Ukážeme si zde základní pravidla kótování strojních součástí (kótování děr, vícenásobných prvků, zkosení), jak skládat kó...

Řezy | 2/3 Zobrazování | Konstruování | Onlineschool.cz

Řez používáme tehdy, pokud má zobrazovaná součást dutiny. Ty se totiž v pohledech nezobrazí. Řez zobrazení toho, co bycho...

Základy zobrazování | 1/3 Zobrazování | Konstruování | Onlineschool.cz

V tomto videu si ukážeme, jak se zobrazuje strojní součást na výkres podle pravoúhlého promítání podle evropských standar...

Lavalova dýza | 4/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

Při proudění par už se nemůžeme spoléhat na vzorce z proudění ideálních plynů. Budeme zde používat h-s diagram pro odečít...

Proudění par | 3/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

Při proudění par už se nemůžeme spoléhat na vzorce z proudění ideálních plynů. Budeme zde používat h-s diagram pro odečít...

Proudění ideálních plynů | 2/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

Při počítání proudění ideálního plynu se můžeme odpíchnout od rovnic ideálního plynu a určit si výtokovou rychlost a hmot...

Úvod do proudění | 1/4 Proudění plynů a par | Termomechanika | Onlineschool.cz

V tomto videu ti ukážu rovnice a principy, podle kterých proudění plyny a páry z místa vyššího tlaku do místa o nižším tl...

Videosbírka | (9/9) Dynamika | Fyzika | Onlineschool.cz

Seznam příkladů a možnost si tuto sbírku z dynamiky zakoupit najdeš na https://goo.gl/Dy6XZaTato sbírka řešených příkladů...