Dějiny

Obléhání pevnosti William Henry 1757

Obléhání britské pevnosti William Henry v Severní Americe za sedmileté války.

Ernst Gideon von Laudon

Ernst Gideon von Laudon (1717–1790), jeden z nejvýznamnějších a nejschopnějších rakouských vojevůdců. Vydáno při příležit...

Peníze za Marie Terezie

Doba Marie Terezie byla z hlediska numismatiky převratná. Poprvé se objevily měděné mince a papírové bankovky, známé jaké...

Pragmatická sankce a nástup Marie Terezie

Od vydání pragmatické sankce roku 1713 po nástup Marie Terezie na trůn v roce 1740. Vydáno při příležitosti letošního tří...

Polští husaři

Polští husaři (husaria) existující od 16. do 18. století byli ve své době jednou z nejobávanějších a nejúspěšnějších voje...

Velká turecká válka

Velká turecká válka v letech 1683–1699. Poté, co se Turci dostali až k Vídni a ohrožovali střední Evropu, byli společnými...

Nové Švédsko – švédská kolonie v Severní Americe

Třebaže Švédsko nikdy nebylo kolonialní velmocí, i ono mělo po určitou dobu svoji kolonii v Severní Americe – nazývala se...

Třicetiletá válka – vojenství

Vojenství v době třicetileté války.

Staroměstská poprava 1621

Poprava 27 účastníků stavovského povstání na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Video vydáno v den 395. výročí poprav...

Bitva na Bílé hoře 1620

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620, která předznamenala konec českého stavovského povstání, jímž začala třicetiletá vál...

Bitva u Záblatí 1619

10. června 2019 to bude přesně 400 let od bitvy u Záblatí. Tato bitva z první fáze třicetileté války není příliš známá, a...

Třicetiletá válka IV. Švédsko-francouzská válka

Čtvrtá, poslední fáze třicetileté války – švédsko-francouzská válka v letech 1635–1648. Doba kardinála Richelieu a generá...

Třicetiletá válka III. Švédská válka

Třetí fáze třicetileté války – švédská válka v letech 1630–1635. Doba švédského krále Gustava II. Adolfa.

Třicetiletá válka II. Dánská válka

Druhá fáze třicetileté války – dánská válka v letech 1625–1629.

Třicetiletá válka I. Česko-falcká válka

Podrobnější popis první fáze třicetileté války, tzv. česko-falcké války, v němž je kladen důraz na období 1618–1620, kter...

Třicetiletá válka

Stručné dějiny celé třicetileté války probíhající v letech 1618–1648. Nová verze s vylepšeným časováním a drobnými úprava...

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský (1592–1670) byl biskup Jednoty bratrské a celoevropsky významný spisovatel, pedagog, didaktik a filosof...

Mustafa I.

Mustafa I. byl sultánem Osmanské říše v letech 1617–1618 a 1622–1623.Zdroje:Gábor ÁGOSTON – Bruce MASTERS (edd.), Encyclo...

Alžběta Báthoryová

Alžběta Báthoryová (1560–1614) byla uherská hraběnka, známá pro údajné vraždy mladých dívek.Zdroje:Tünde LENGYELOVÁ, Gábo...

První kolonie v Severní Americe

Anglická, francouzská, nizozemská a švédská kolonizace Severní Ameriky v 16.–17. století.Video o ruské kolonii v Kaliforn...

Bitva u Moháče 1526

Bitva u Moháče svedená 29. srpna 1526 tvoří významný předěl v českých dějinách i v dějinách boje křesťanské Evropy proti ...

Obléhání Bělehradu 1456

Obléhání Bělehradu osmanskými Turky v roce 1456.

Dobytí Konstantinopole 1453

Dobytí Konstantinopole, hlavního města Byzantské říše, osmanskými Turky v roce 1453.Další videa o bojích s Turky: https:/...

Bitva u Varny 1444

Bitva u Varny 10. listopadu 1444 – vítězství osmanských Turků nad křesťanskou výpravou.

Dračí řád

Odkud se vzalo jméno Drákula, které nesl slavný valašský hrabě Vlad III. zvaný Napichovač? Souvisí s rytířským řádem zalo...

Václav Lucemburský

Václav Lucemburský, syn Jana Lucemburského, nevlastní bratr Karla IV. Video vydáno při příležitosti 700. výročí narození ...

Bitva u Falkirku 1298

Bitva u Falkirku proběhla 22. července 1298, tedy přesně před 720 lety. Střetlo se v ní anglické vojsko a skotští povstal...

Zlatá bula sicilská 1212

Zlatá bula sicilská, vydaná v roce 1212, je jedním z nejdůležitějších dokumentů českých dějin.Další videa ze středověkých...

Jeruzalémské království

Jeruzalémské království, hlavní z křižáckých států ve Svaté zemi, založených během křížových výprav.

První křížová výprava

První křížová výprava do Svaté země v letech 1095–1099, která jako jediná byla úspěšná a dosáhla svého cíle: osvobození B...