Marek Valášek

Přijímačky na střední 14 - Práce s daty - sloupcový graf

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední 16 - Logická úloha - autíčka

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední 15 - Procenta

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední 13 - Kvádr, krychle, síť kvádru

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední 12 - Úhly

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední 11 - Obvody obrazců

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 10 - Konstrukční úloha 2 - Kružnice opsaná

Odkaz na kurzy: Matika: http://mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=23 Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=...

Přijímačky na střední školy 9 - Konstrukční úloha 1 - Rovnoběžník

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školu 8 - Pythagorova věta

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 7 - Slovní úloha

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 6 - Doplňování číslic do výpočtu

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 5 - Rovnice

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 4 - Algebraické výrazy

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 3 - Zlomky

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 2 - Desetinná čísla a Mocniny + Odmocniny

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Přijímačky na střední školy 1 - Desetinná čísla a zlomky

Odkaz na kurzy:Matika: http://mathematicator.com/index.php?p...Čeština: https://learntube.cz/?page=course&a=6...Balíček (...

Kurz - Příprava na přijímačky na střední školy - Matematika

Odkaz na kurz:https://learntube.cz/?page=course&a=6...

Vlastnosti funkce 6 - Prostá funkce

http://www.mathematicator.comOdkaz na video o funkcích a inverzní funkci:video 1: http://mathematicator.com/index.php?p.....

Vlastnosti funkce 1 - Definiční obor a obor hodnot

http://www.mathematicator.com První z videí o vlastnostech funkcí.

Úprava algebraických výrazů - příklad 4

http://www.mathematicator.comV dnešním videu si ukážeme, jak upravovat algebraické výrazy. Klíčem k úspěchu je rozkládat ...

Úprava algebraických výrazů - příklad 3

http://www.mathematicator.comV dnešním videu si ukážeme, jak upravovat algebraické výrazy. Klíčem k úspěchu je rozkládat ...

Úprava algebraických výrazů - příklad 2

http://www.mathematicator.comV dnešním videu si ukážeme, jak upravovat algebraické výrazy. Klíčem k úspěchu je rozkládat ...

Úprava algebraických výrazů - příklad 1

http://www.mathematicator.comV dnešním videu si ukážeme, jak upravovat algebraické výrazy. Klíčem k úspěchu je rozkládat ...

Usměrňování odmocnin (i těžkých)

http://www.mathematicator.com Při usměrňování odmocnin se snažíme zbavit odmocniny ve jmenovateli. Děláme to tak, že roz...

Úpravy výrazů 4

WWW.MATHEMATICATOR.COMÚprava algebraických výrazů. Pomocí algebraických vzorců nebo vytýkání, rozkládáme na součin a krát...